Reprodueix vídeo

Què és el Delta de l’Ebre?

El riu Ebre conforma, en el seu tram final, el segon delta en extensió de la Mediterrània occidental, amb una superfície emergida al voltant dels 320 km2. És l’ambient natural de major rellevància de la costa catalana.

El canvi climàtic al Delta de l’Ebre

Les Terres de l’Ebre disposen d’un dels observatoris meteorològics centenaris de Catalunya.

Efectes del temporal Glòria a la costa del Delta

Reprodueix vídeo

PREVISIÓ D’INUNDACIÓ PER LA PUJADA DEL NIVELL DEL MAR

Les projeccions climàtiques

El Delta de l’Ebre és un espai extremadament vulnerable als impactes del canvi climàtic i a una deficient gestió de la conca del riu, tant pel que fa a l’aportació de cabals d’aigua com de sediments.

La manca de cabals i sediments

El cabal del riu i les aportacions anuals d’aigua de l’Ebre mostren un descens important –de l’ordre del 30%- si es comparen els valors des de la posada en funcionament de l’estació d’aforament de Tortosa (1912-2013) amb els obtinguts amb posterioritat a la construcció dels grans embassaments de la conca (1980-2013).

La manca de cabals i sediments

La retenció de sediments en els embassaments de la conca de l’Ebre comporta la regressió de la línia de costa i l’acceleració de l’enfonsament de la plana deltaica.

Els reptes i les solucions

Els principals reptes identificats al Delta de l’Ebre són l’acord i el consens en les solucions a dur a terme.

Les principals solucions  al canvi climàtic i a la gestió deficient de la Conca cal basar-les en l’aportació de cabals i sediments (solucions basades en la natura).

 

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb la col·laboració de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, impulsa aquesta exposició l’objectiu de la qual és mostrar l’impacte del canvi climàtic en l’evolució d’un dels sistemes deltaics més rics en biodiversitat i, alhora, més vulnerable a Europa: el Delta de l’Ebre.

Comissariat

Secretaria de Medi Ambient
i Sostenibilitat

Disseny conceptual i coordinació de continguts:

Amb la col·laboració de:

Disseny i producció