El canvi climàtic al Delta de l’Ebre

A partir de les dades de l’Observatori Meteorològic de l’Ebre a Roquetes, i de les recollides al BAIC 2019 (Butlletí Anual d’Indicacors Climàtics editat pel Servei Meteorològic de Catalunya), mostrem la diferència (anomalia) dels valors de Temperatura i Precipitació des del 1950 al 2019 (70 anys de dades) respecte el període 1981-2010. Així,  una anomalia de +1 °C ens informa que la temperatura s’ha desviat 1 °C per sobre de la mitjana.

Temperatura

 • L’any 2019 ha estat el 5è més càlid a Catalunya des de 1950, amb una anomalia de +0,91 °C.
 • En concret, 2019 és el més càlid des de 1905 a l’Observatori de l’Ebre (el Baix Ebre) i el 3r des de 1914 a l’Observatori Fabra (el Barcelonès).
 • La temperatura a Catalunya és actualment 1,7 °C superior a la de mitjan segle XX, a un ritme de creixement de +0,25 °C/decenni.
 • La temperatura diürna s’incrementa a un ritme molt més elevat que no pas ho fa la nocturna: +0,32 vs. +0,19 °C/decenni (1950-2019).
 • L’estiu segueix essent l’època de l’any en què més s’ha incrementat la temperatura, +0,37 °C/decenni, és a dir, actualment la temperatura a l’estiu és 2,6 °C més alta que a mitjan segle XX.

Anomalia de la temperatura mitjana anual. Observatori de l'Ebre (1905-2019)

Anomalia de la precipitació anual. Observatori de l'Ebre (1905-2019)

Precipitació

 • En  valor  mitjà,  la  precipitació  anual  a  Catalunya  actualment  ha disminuït uns 65 mm respecte de la de mitjan segle XX (ritme de decreixement de -1,6 %/decenni).
 • La  precipitació  d’estiu  és  l’única  que  presenta  una  tendència clara i robusta a tot el país, disminuint en mitjana gairebé un 6% per decenni en els darrers 70 anys.
 • L’any 2019 va  ser molt  sec  a  l’Observatori  de  l’Ebre,  recollint  una  quantitat  de precipitació igual a 329,1 mm (anomalia de -36 %). Ha estat l’onzè any més sec des de l’inici de la sèrie, l’any 1905.

En un àmbit com el Delta de l’Ebre hi ha dos paràmetres més a analitzar des del punt de vista del canvi climàtic; la temperatura de l’aigua marina i l’increment del nivell del mar.

Temperatura aigua marina

 • La temperatura mitjana anual de l’aigua del mar s’ha incrementat de manera significativa a tots els nivells des de 1974.
 • A la superfície ho fa a un ritme de +0,32 ºC/decenni, a 20 m de fondària és de +0,30 ºC/decenni, a 50 m ho fa a un ritme de +0,26 ºC/decenni i a 80 m a +0,20 ºC/decenni.
 • Estacionalment, són la tardor i l’estiu les èpoques de l’any que registren una tendència més evident cap a l’escalfament, especialment a 20 m i a 50 m de profunditat, amb valors que superen els +0,30 ºC/decenni.

Increment del nivell del mar

 • El nivell del mar mostra una tendència positiva estadísticament significativa de +3,3 cm/decenni per al període 1990-2018.
 • La taxa mitjana global (tot el planeta) d’elevació del nivell del mar ha estat de +2,0 mm/any en el període 1971-2010, i ha augmentat fins a +3,2 mm/any entre 1993 i 2010. Aquesta estimació suposa que l’increment del nivell del mar s’està accelerant degut al desgel dels pols i a l’augment de la temperatura marina.

Els efectes del temporal Glòria

El temporal Glòria, esdevingut entre els dies 19 a 23 de gener de 2020, ha suposat un toc d’alerta evident a la fragilitat del Delta de l’Ebre.

El dur temporal marítim trencà la barra de sorra de l’Illa de Buda, fet que provocà l’entrada d’aigua marina a la llacuna amb una afectació directa a la població piscícola. Més de 2.300 hectàrees d’arrossars s’inundaren, nombroses infraestructures foren afectades i la barra del Trabucador desaparegué submergida sota la mar. D’acord amb les projeccions climàtiques, episodis com el temporal Glòria poden ser més freqüents.

Efectes del temporal Glòria

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb la col·laboració de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, impulsa aquesta exposició l’objectiu de la qual és mostrar l’impacte del canvi climàtic en l’evolució d’un dels sistemes deltaics més rics en biodiversitat i, alhora, més vulnerable a Europa: el Delta de l’Ebre.

Comissariat

Secretaria de Medi Ambient
i Sostenibilitat

Disseny conceptual i coordinació de continguts:

Amb la col·laboració de:

Disseny i producció