Els reptes i les solucions

Els principals reptes identificats al Delta de l’Ebre són:

  • Implicar activament tots els actors socials i econòmics, i totes les administracions involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori per mitjà d’un procés transparent i participatiu que faciliti la millora en les formes de governança.
  • Aconseguir l’equilibri i el consens necessaris entre els diversos interessos i les diferents visions existents al Delta: entre sectors productius (arrossaires vs. pescadors/mariscadors), entre diferents valors (sectors productius vs. protecció de la biodiversitat) i entre diverses visions (productivista vs. conservacionista).
  • Reduir la vulnerabilitat i assegurar la perdurabilitat tant del medi físic i natural com del medi socioeconòmic que sustenta el Delta: un riu de qualitat, amb més cabal i més sediments, com a solució troncal, i un model d’adaptació dinàmica a la canviant morfologia de la línia de costa.
  • Apostar per una base econòmica que premiï la qualitat davant la quantitat en tots els sectors productius: agricultura i pesca de qualitat, amb més valor econòmic; sector industrial i de construcció de qualitat; turisme sostenible.

Les principals solucions per al Delta de l’Ebre a aquests reptes que suposen el canvi climàtic i la gestió deficient de la conca són:

  • Trencar l’individualisme i fomentar un projecte comú del territori i pel territori, consensuat i assumit per tots els actors, que permeti definir un nou model de governança.
  • Implantar uns cabals ambientals al riu Ebre per tal de mantenir l’estructura i funcionament del riu i del Delta, i la restauració del flux de sediments.
  • Recuperar la funció protectora dels sistemes costaners i treballar conjuntament amb els processos naturals per pal•liar la pujada del nivell del mar i la regressió de la línia de costa.
  • Altres alternatives com les que fan referència a l’enginyeria clàssica (espigons, esculleres, murs perimetrals, dics, etc.), que han estat plantejades per alguns actors del Delta de l’Ebre, cal valorar-les en un context de temporalitat i de sostenibilitat de les mesures.

Solucions basades en la natura, la sostenibilitat i l’ecoeficiència tal com recull el Green Deal de la Comissió Europea. Perquè, al cap i a la fi, la supervivència del Delta de l’Ebre també depèn d’Europa.

Model integral de defensa

Model integral de defensa del litoral del Delta amb un conjunt potencial d’actuacions segons la tipologia i la vulnerabilitat del sector a protegir: 1. Aportació de sorres; 2. Creació i reforçament de dunes; 3. Creació de zones humides; 4. Camí de guarda; 5. Dics submergits al medi marí (font: Taula Consens del Delta de l’Ebre)

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb la col·laboració de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, impulsa aquesta exposició l’objectiu de la qual és mostrar l’impacte del canvi climàtic en l’evolució d’un dels sistemes deltaics més rics en biodiversitat i, alhora, més vulnerable a Europa: el Delta de l’Ebre.

Comissariat

Secretaria de Medi Ambient
i Sostenibilitat

Disseny conceptual i coordinació de continguts:

Amb la col·laboració de:

Disseny i producció